Disclaimer

 

Disclaimer voor Creative Lab Amsterdam
Creative Lab Amsterdam (Kamer van Koophandel: 66401976) verleent u hierbij toegang tot www.creativelabamsterdam.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Creative Lab Amsterdam behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Creative Lab Amsterdam spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Creative Lab Amsterdam.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Creative Lab Amsterdam. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Creative Lab Amsterdam nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Weergave van product en kleuren op schermen kunnen afwijken van het werkelijke product, hiermee dient de klant rekening te houden. Creative Lab Amsterdam kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Specifiek voor het behang kan Creative Lab Amsterdam geen aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. foutieve maat invoer van de wand(-en)/ te behangen ondergrond. Ook kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van het behangen door de klant of professionele behanger. Klant dient hier de juiste maatregelen te nemen voor een juiste ondergrond (zie beschrijving op website).

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Creative Lab Amsterdam.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Creative Lab Amsterdam, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

ENGLISH Disclaimer of warranties Creative Lab Amsterdam

Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement.

Limitation of Liability

The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect, will therefore be rejected.  All offers are not-binding and without obligation.

In no event shall we be liable to any indirect, punitive, incidental, special or consequential damages arising in any way out of your use of this website or the materials contained herein, even if advised of the possibility of such damages. In no event shall we be liable for damages due to circumstances beyond our reasonable control.

The author reserves the right not to be responsible if colors of reprinted wallpaper with the same print deviates. This is due to technicalities of the printers.

Referrals and links

The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site from viewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages.

Product Display

We endeavor to display the products and other images on our site as accurately as possible. However, since we cannot control the capabilities and limitations of your monitor, we do not guarantee that your monitor’s display of any color, texture or detail of any actual merchandise will be accurate. Colors are not guaranteed. Due to color variability in computer and screen monitors, we have no liability if colors of the products do not match their display on the Site. We reserve the right to change and discontinue Product at any time without notice to you.

STAY CONNECTED
Please accept cookies to help us improve this website Is this OK? Yes No More on cookies »